Otsime vabatahtlike koordinaatorit TARTU tiimi! Rohkem infot leiad SIIT.

Liitu meie sõbralistiga, mille kaudu jagame oma uudiseid, saavutusi, muresid ja rõõme. Sõbralistiga saad liituda SIIN.

Programmi põhiidee on toetada riskirühma kuuluvate laste positiivset arengut üks ühele sõbrasuhte kaudu koos täiskasvanud vabatahtliku tugiisikuga, vähendada sotsiaalseid probleeme ja levitada vabatahtlikkuse põhimõtet. Viime kokku täiskasvanud tugiisiku ja tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus ning nad ise saaksid areneda.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. 

Kellele on meie tegevus suunatud? 

Meie programmis osalevad lapsed, kes ise soovivad programmis osaleda ja kes

* tunnevad ennast üksiku ja/või tõrjutuna

* on kimpus psüühiliste erivajadustega

* elavad asenduskodus ja vajavad täiendavat emotsionaalset tuge

* elavad peredes, kus nad ei saa piisavat emotsionaalset tuge tingituna ajutisest kriisist, pikaajalisest haigusest, keerulistest peresuhetest ...