MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde


MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. 

Ühing jälgib oma tegevuses lisaks Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele ka vabatahtliku tegevuse head tava ja juhindub vabaühenduste eetikakoodeksist. Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. 

Alates aastast 2016 kannab MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde vabatahtlike kaasamise kvaliteedimärgist.
MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärk on aidata luua sõprussuhe kahe inimese – lapse ning täiskasvanud vabatahtliku vahel.  Meie ridades tegutseb hetkel  30 vabatahtlikku Vanemat Õde ja Venda ning teist sama palju osaleb lapsi. 


Lugusid meie vabatahtlikest ja lastest saate lugeda meie blogist.

Juhatuse koosseis:           

 Maari Ernits

Tegevjuht

Sheryl Võsu 

Psühholoog

Hedi Mikiver

Finantsjuht

Monika Schults


Auhinnad, tunnustused ja muu info

Alates 1. aprill kuni  31. juuli 2023 viib MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde vabatahtlike kaasamise ja juhtimise tegevuskava välja töötamine“. Projekti eesmärgiks parandada teenuse kvaliteeti, tagada sidusrühmade parem kaasatus ja arendada organisatsiooni töökorraldust. Projekti elluviimiseks on meile eraldatud 4000 eurot. 

Alates 2019. aasta 1. aprillist kuni 2019. aasta 31. juulini viis MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „Vanemate Õdede-Vendade arenguhüppe tegevuskava koostamine“. Projekti eesmärgiks oli koostada tegevuskava andmekaitse süsteemi täielikuks väljatöötamiseks. Projekti elluviimiseks on meile eraldatud 3999,36 eurot. 

Alates 2018. aasta 1. aprillist kuni 2019. aasta 31. märtsini viis MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „Vanemate õdede-vendade arenguhüpe “. Projekti eesmärgiks oli parandada meie poolt pakutava teenuse kvaliteeti pakkudes vabatahtlikele mitmekülgset tuge ja edendades organisatsioonikultuuri. Projekti elluviimiseks eraldati meile 8 793,03 eurot.